názov akcie dátum činnosť účasť organizátor
Zimný výstup na Sľubicu
15.01.2022 turistika 5 Jarka Nováková
63. ročník Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja - otvorenie + Kláštorská roklina
08.01.2022 VHT 11 Jarka Nováková
Zamýšľané akcie oddielu na tento rok
01.01.2022 oznam 1 Laco Novák